Được đăng bởi khách

【slot machine online】[Infographics] Người dân được nghỉ lễ 4 ngày dịp Quốc khánh năm 2024

thời gian đăng bài:2023-12-08 13:39:00

Cán bộ,ườidânđượcnghỉlễngàydịpQuốckhánhnăslot machine online công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày trong dịp Quốc khánh năm 2024, từ ngày 31/8 đến hết 3/9/2024.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết