Được đăng bởi khách

【Tải game vn86】Kiện toàn nhân sự của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia

thời gian đăng bài:2023-12-08 14:31:19

TheệntoànnhânsựcủaỦybanAntoànGiaothôngQuốTải game vn86o Quyết định 1300/QĐ-TTg, ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thay ông Đinh Đăng Quang.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết