Được đăng bởi khách

Việt Nam tăng cường hợp tác với Hội đồng Anh về văn hóa, sáng tạo

thời gian đăng bài:2023-11-21 21:16:41

Thứ trưởng Bộ Văn hóa,ệtNamtăngcườnghợptácvớiHộiđồngAnhvềvănhóasángtạ Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự hỗ trợ của Hội đồng Anh trong việc phối hợp và hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết