Được đăng bởi khách

【biển bến xe buýt】Chủ tịch Quốc hội dự Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX

thời gian đăng bài:2023-12-08 14:19:20

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực,ủtịchQuốchộidựKỳhọpthứtưHĐNDtỉnhPhúThọkhóbiển bến xe buýt cố gắng của tỉnh Phú Thọ, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường và tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết