Được đăng bởi khách

【m8win slot】Uruguay mong muốn thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

thời gian đăng bài:2023-12-08 13:25:23

Tổng thống Uruguay nhất trí Uruguay và Việt Nam cần tăng cường trao đổi trên các lĩnh vực chính trị,ốnthúcđẩyquanhệtốtđẹpvớiViệm8win slot kinh tế, văn hoá và giao lưu nhân dân để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết