Được đăng bởi khách

【giftcode nổ hũ】Đăng ký kinh doanh và thuế: Hộ kinh doanh chỉ cần nộp một bộ hồ sơ

thời gian đăng bài:2023-12-08 14:31:39

Kể từ 1/7,ĐăngkýkinhdoanhvàthuếHộkinhdoanhchỉcầnnộpmộtbộhồsơgiftcode nổ hũ người thành lập hộ kinh doanh chỉ cần nộp một bộ hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một cơ quan hành chính duy nhất là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết