Được đăng bởi khách

【vua club】TP.HCM có thêm một Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

thời gian đăng bài:2023-12-08 14:33:17

óthêmmộtDisảnVănhóaphivậtthểcấpQuốvua club"Lễ Khai hạ - Cầu an" tại lăng Lê Văn Duyệt được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chính thức công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết