Được đăng bởi khách

【ban ca doi thuong truc tuyen】Lập hồ sơ Di sản Thế giới đối với Di tích Khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh

thời gian đăng bài:2023-12-08 14:12:57

Việc lập hồ sơ Di tích Khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh được đề xuất trên cơ sở nhận định di tích này đáp ứng một số tiêu chí có giá trị nổi bật toàn cầu,ậphồsơDisảnThếgiớiđốivớiDitíchKhảocổVănhóaSaHuỳban ca doi thuong truc tuyen tính toàn vẹn và tính xác thực của UNESCO.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết