Được đăng bởi khách

【vua trò chơi yugioh thuyết minh】Số nạn nhân thiệt mạng do lở tuyết tại Tajikistan tăng lên 15 người

thời gian đăng bài:2023-12-08 14:43:56

Ông Rizo Nazarzoda,ốnạnnhânthiệtmạngdolởtuyếttạiTajikistantănglênngườvua trò chơi yugioh thuyết minh Thị trưởng thành phố Khorog, thủ phủ của tỉnh Gorno-Badakhstan đã kêu gọi 30.000 cư dân thành phố không ra ngoài trong bối cảnh tuyết rơi dày và mưa.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết