Được đăng bởi khách

【hack ica 2019 android】Đề nghị duyệt hơn 1.600 tỷ đồng làm gần 29km đường Hồ Chí Minh

thời gian đăng bài:2023-12-08 14:11:06

ĐềnghịduyệthơntỷđồnglàmgầnkmđườngHồChíhack ica 2019 androidDự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn qua 2 tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang có nguồn vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết