Được đăng bởi khách

【nỏ bắn bi sắt f1】Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Quân ủy Trung ương

thời gian đăng bài:2023-12-08 14:06:52

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6,ànvănphátbiểucủaTổngBíthưtạiHộinghịQuânủyTrungươnỏ bắn bi sắt f1 nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 3/7 tại Hà Nội.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết